همزمان با سراسر کشور مردم غیور شهرستان دزفول نیز بار دیگر برای رقم زدن حماسه ای عظیم وارد عرصه انتخابات شدند.

دزتایمز/با آغاز زمان رای‌گیری در نخستین ساعات صبح رهبر معظم انقلاب رای خویش را در صندوق انداخت و مردم شهرستان دزفول نیز برای شرکت در سرنوشت کشورشان به پای صندوق های رای رفتند.

خروش مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان دزفول برای حضور در یکی از مهمترین اتفاقات کشور نشان از اتحاد و انسجام ملت ایران است چرا که وقتی گوشه ای از کشور چنین عزم جزمی دارند قطعا سراسر کشور امروز شگفتی ساز می شود.

پیر و جوان همگام با یکدیگر برای به نمایش گذاشتن اقتدار ملی و پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی در صفوف طولانی در انتظار جوهری شدن انگشتشان هستند تا تیری بر دل دشمنان همیشه شکست خورده این کشور نشانند.