انفجار برنامه ریزی شده مهمات جنگی تاریخ مصرف گذشته امروز سبب شنیده شدن صدای مهیبی در دزفول شد.

دزتایمز/ به گفته مسئولان دزفول این صدای انفجار ناشی از انهدام برنامه ریزی شده مهمات تاریخ گذشته زمان جنگ بوده است.

این در حالی است که هیچ اطلاع رسانی قبلی در این باره از سوی مسئولان به مردم یا رسانه‌ها داده نشد و همین امر موجب وحشت شد.

این انفجار در نقاط مختلفی از دزفول و اندیمشک شنیده شد.

دو روز پیش نیز انفجار مخزن ال پی جی باعث صدای مهیب و موج حاصل از انفجار در نقاط مختلف دزفول شد که چندین نفر را راهی بیمارستان کرد.