راننده یکدستگاه خودروی سنگین پس از برخورد با تیر چراغ برق و خسارت به شبکه برق دزفول از محل متواری شد.

مدیر روابط عمومی شبکه توزیع برق دزفول گفت:حوالی ساعت ۲۰ شنبه شب بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سنگین با پایه بتنی فشار متوسط برق در انتهای بلوار طباطبایی در جنوب دزفول پایه برق شکست و سقوط کرد.

دزتایمز/ وحید سالاری افزود:این حادثه علاوه بر سقوط پایه بتنی فشار متوسط به علت ارتباط سیمی منجر به شکستگی تیر برق بعدی نیز شد.

وی با اشاره به اینکه راننده خودروی سنگین پس از این حادثه متواری است وتلاش برای شناسایی وی ادامه دارد گفت:این حادثه باعث قطع برق مناطقی از دزفول از جمله خیابان عدالت از خیابان امام خمینی (ره) تا ساحلی، خیابان طباطبایی از خیابان امام خمینی (ره) ،بلوار خیبر،خیابان پیروزی،هدورک ،خیابان رجایی از پیروزی تا طباطبایی ،خانه معلم و خیابانهای اطراف ،بیمارستان نبوی ،خیابان سوم شعبان نبش خیابان حضرت زینب(س) تا ساحلی دزفول شد.

سالاری گفت:در پی این حادثه نیروهای توزیع برق دزفول از ساعت ۲۰ تا ۲۲ اقدام به جایگزینی تیرهای شکسته برق و ترانس برق و برقراری برق منطقه شدند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق دزفول با بیان اینکه خسارت وارده به تاسیسات برق دزفول هنوز برآورد نشده است اظهار کرد:گروه اتفاقات برق شمال دزفول،برق صفی آباد ،۲ گروه از برق جنوب،یک دستگاه جرثقیل و یک دستگاه تریلر از اندیمشک برای مدیریت این حادثه به توزیع برق دزفول کمک کردند.

شهرستان دزفول حدود ۱۴۰ هزار مشترک برق دارد.