فرمانده بسیج ادارات شهرستان دزفول گفت: حماسه ۹ دی تو دهانی برای فتنه گران و پیوند محکمی بین رهبر و مردم شد.

دزتایمز/سید عزیزاله پژوهیده در گفت و گو یی با اشاره به اینکه در فتنه ۸۸ همه دشمنان انقلاب اسلامی دست داشتند، گفت: فتنه گران طراحی عمیقی در بحث براندازی جمهوری اسلامی ایران داشتند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به این امید بودند که با طراحی و شبکه سازی بتوانند به اهداف شوم خود برسند؛یادآور شد: حضور مردم در حماسه ۹ دی و شعارهایی که دادند تمام فتنه گری های دشمنان را نقش برآب کرد و حماسه ای در راستای پیوند با رهبر انقلاب اسلامی و تو دهانی برای دشمن خلق کردند.

فرمانده بسیج ادارات شهرستان دزفول توضیح داد: دشمنان اسلام بدانند انقلاب ریشه عمیقی دارد و با وجود مردم با تقوا و دل داده نمی تواند توطئه خود را در ایران پیاده کند.

وی با بیان اینکه دشمن در حال تکاپو برای براندازی انقلاب است،  تأکید کرد: توهین به مقدسات و شفاف سازی فتنه توسط مقام معظم رهبری اساس خروش ملت ایران در مقابل فتنه بود.

وی اذعان کرد: فتنه گران توبه نکردند و با توجه به ضربه ای که نظام و آرمان ها زدند قابل گذشت نیست و باید تنبیه شوند.

پژوهیده تشخیص حق از باطل را بصیرت دانست و گفت: مردم باید هوشیار باشند که غبار فتنه بر روی آنها قرار نگیرد و فریب دشمن را نخورند.

وی درپایان گفت: این فتنه نیز تمام شد ولی فتنه‌ها همچنان در راه است،گمان نکنیم پرونده فتنه‌ها بسته شده،باید با افزایش بصیرت و ولایت‌مداری خود پاسخگوی فتنه‌های بعدی باشیم.