مردم شهرستان دزفول در آخرین روز سال ۹۵ پشت دستگاه های عابر بانک از کار افتاده مانده اند.

دزتایمز/نزدیک به هفته های عیداست و مردم طبق سنت به خرید های عید می روند لذا با بی پولی عابرهای بانکی برخورد می کنند. بیشتر مواقع درساعات مختلف مردم این شهرستان درگیر رفت وآمد به بانک های این شهر هستند و بسیاری از عابر بانک ها از کار افتاده اند و قطع شده اند‌.

از روزهای گذشته و همزمان با اوج گیری میزان استفاده از دستگاه های خودپرداز، شبکه شتاب از ارائه خدمات به مشتریان بانک ها بازمانده است. به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی هر ایرانی حداقل سه کارت بانکی در اختیار دارد هرچند که وضعیت نامطلوب فعالیت شبکه شتاب باعث می شود هر سه عابربانک ایرانی ها بی استفاده باقی بماند.

در روزهای عادی سال به طور متوسط طی یک ماه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مبادلات الکترونیکی در کشور انجام می شود. به این تریب به ازای هر ایرانی حداقل ۲ میلیون تومان پول به صورت الکترونیکی جابه جا می شود. این عدد در روزهای منتهی به نوروز به شدت افزایش می یابد. آمارها نشان می دهد حتی در استان محروم سیستان و بلوچستان نیز در حال حاضر سرانه کارتهای بانکی به ازای هر نفر ۱٫۴ فقره کارت است.

گفتنی است: بررسی میدانی دزتایمزاز سطح شهر دزفول نشان می دهد عابر بانک ها همچنان با افزایش میزان تقاضا از ارائه خدمات بازمانده اند. مسئولین این عابربانک ها تاکنون توضیحی در این مورد ارائه نداده است.