رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت:۳۹ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در شمال خوزستان مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند.

دزتایمز/ایرنا:فرهاد قلی نژاد در گفت وگو یی افزود:در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و همچنین شناسایی منابع آلاینده ،در نیمه نخست امسال ، ۳۹ واحد صنعتی،خدماتی و تولیدی در شمال خوزستان مورد پایش زیست محیطی قرار گرفت که ۵۹ بار از خروجی های واحدهای صنعتی ،خدماتی و تولیدی نمونه برداری شد و ۶۸۷ آنالیز آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه اداره حفاظت محیط زیست بر روی این نمونه ها انجام شد.

وی گفت: بازدید از واحدهای صنعتی،خدماتی و تولیدی دزفول به منظور پایش و شناسایی واحدهای آلاینده و جلوگیری از آلودگی های محیط زیست وفق قانون و مقررات محیط زیست امسال تاکنون با جدیت فراوان انجام شد که پس از سنجش خروجی ها ،تعدادی واحد آلاینده شناسایی شدند که برخی از آنها به رفع آلودگی اقدام کرده و تعدادی نیز تحت پیگیری حقوقی قرار گرفتند.

قلی نژاد افزود: آزمایشگاه سنجش فاضلاب اداره محیط زیست علاوه بر سنجش نمونه های خروجی فاضلاب صنایع دزفول در حال خدمت رسانی به شهرهای شمال خوزستان است.

وی گفت:شهرستان دزفول دارای حدود ۲۴۰ واحد صنعتی،خدماتی و تولیدی است که سنجش خروجی ها و آلایندگی واحدهای مهم دارای خروجی فاضلاب و هوای آلوده بسیار ضروری است.