10 17,2018 | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

Deztimes News Agency

تبلیغات

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری دزفول گفت: اعتبارات اختصاص یافته به این شهرستان برای سال 97 متناسب با نیاز این شهرستان و نیز طرح ها و پروژه های در دست اجرا نیست.

اعتبار اختصاص یافته به دزفول متناسب با نیاز این شهرستان نیست

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری دزفول گفت: اعتبارات اختصاص یافته به این شهرستان برای سال ۹۷ متناسب با نیاز این شهرستان و نیز طرح ها و پروژه های در...

اقتصاد ایران